โรงเรียนบ้านไฮตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
  1 นายซุย   ศรีแก้ว ประธานกรรมการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
  2 นายพรมลิขิต   เจโคกกรวด กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
  3 นายปรีชา  พัฒนศิริ กรรมการ ผู้แทนครู
  4 นายสมศรี  อินอร่าม กรรมการ  
  5 นายบัวขาล  ผกาสี กรรมการ  
  6 นายคำแดง   คำทอง กรรมการ  
  7 นายทรงพล  วงศ์พุทธะ กรรมการ  
  8 นางสาวธนาพูน  ไชโยธา กรรมการ  
  9 นายชาลี  ส่งศรี กรรมการ  
  10 นางเปรมฤทัย  พัฒนศิริ    
  11 นายบุญเรือง  สมแสวง    
  12 นายจรัส  แสนคำ    
  13 นายวิเชียร  จันทร์ทอง    
  14 นายเหลา  คำน้อย    
  15 นายบุญ  วันลีย์    
  16 นายสนิท  โคตรสาลี    
  17 นายบุญจันทร์  ศรีแก้ว    
  18 นายประเวส  พลภักดิ์    
  19 นายทนงค์   สาลี    
  20 นายสมบัติ  แสนคำ    
  21 นายศรายุทธ  คำมีรัตน์    
  22 นายพุฒ  ไชยฤทธิ์    
  23 นางนงค์นิตย์   พงษ์สูน    
  24 นายประเวส  เจโคกกรวด    
  25 นายชูศักดิ์  คำใส    
  26 นายวีรสิทธิ์  วงศ์วรรณ เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพชรไพลิน รัตนะ

 • นางวันวิษา วงค์ละกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,401
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไฮตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-234087 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นธนา คำแสงดี โทรศัพท์: 0942575055 อีเมล์: pinthana9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]