โรงเรียนบ้านไฮตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

              โรงเรียนบ้านไฮตาก มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาวะดี มีคุณธรรม

      จริยธรรมและค่านิยมแบบไทย  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ชุมชนร่วมสร้างคุณภาพผู้เรียน

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 20:14:22 น.

โรงเรียนบ้านไฮตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-234087 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นธนา คำแสงดี โทรศัพท์: 0942575055 อีเมล์: pinthana9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]