โรงเรียนบ้านไฮตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

            โรงเรียนบ้านไฮตาก มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาวะดี มีคุณธรรม

    จริยธรรมและค่านิยมแบบไทย  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ชุมชนร่วมสร้างคุณภาพผู้เรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 20:14:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปิยะนุช ประมาโสธร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรักษ์สุดา สำลีทอง

 • นายณัตถพงศ์ ผุยพงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไฮตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-234087 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นธนา คำแสงดี โทรศัพท์: 0942575055 อีเมล์: pinthana9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]