โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.1 นายบุญมี  ทองพาเต็ม      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

                     1.2  นายจุมพล  ชูรี               กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     1.3  นายระลึก  โคตะถา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     1.4 นายประสพ  ปราบพาลา   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     1.5  นายสุวรรณ  มุสภาพ       กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     1.6  นายพินิจ  แก้วดวงดี        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     1.7  นายรอน  อินสอน           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     1.8  นางยืน  ภักดีล้น             กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมวรรณชนก มณเฑียร โทรศัพท์: 0807225859 อีเมล์: somwanchanok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]