โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •           ๑. นายประเสริฐ  ศรีหาบรรดิษฐ์            ประธานกรรมการ

            ๒. นายบุญทอน  บุญสาลี                     กรรมการ

            ๓. นางสำนวน  วรวัฒน์                         กรรมการ

            ๔. นาบุญอ้อม  ช่วงชัย                        กรรมการ

            ๕. นายสมพร  โคตรทารินทร์               กรรมการ

            ๖. นายอ้ม  สมบัติหลาย                      กรรมการ

            ๗. นายชวน  ภายสร้อย                        กรรมการ

            ๘. นายณรงค์  ปราบชุมภู                    กรรมการ

            ๙. นายสุริยง  คำลาจันทร์                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านคำสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 081-7905013 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวรรณ สระแก้ว โทรศัพท์: 085-1058965 อีเมล์: nattawan.khaing0111@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]