โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

 

โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2481    ในขณะนั้นมีนักเรียน 48 คน   เปิดสอนเฉพาะชั้น ป. 1  และชั้น ป.2  โดยแยกมาจากโรงเรียนประชาบาลตำบลตาลสุม(บ้านนามน)  เรียกชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลตาลสุม 5  (วัดบ้านนาห้วยแคน)  โดยมีอาจารย์  พวง  ลาภเย็น   เป็นครูใหญ่  และอาจารย์  ก้อน  สร้อยคำ  เป็นครูน้อย

พ.ศ. 2505 อาจารย์พุทธา    สุโคตร   ครูใหญ่   พร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มตำบลตาลสุมและชาวบ้าน   ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงแฝก   โดยสร้างบนที่ดินของโรงเรียนซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดบ้านนาห้วยแคนและอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล    มีเนื้อที่ 5 ไร่   1  งาน   80  ตารางวา

พ.ศ. 2521         ได้ขยายเปิดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6  และปีนี้ได้เกิดน้ำท่วม  จนต้องปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ  จากวันที่ 6 ตุลาคม   ถึงวันที่  13  ตุลาคม  2521

พ.ศ. 2522         อาจารย์เปรมศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูใหญ่   พร้อมด้วยคณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการสถานศึกษา  และชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียนมาปลูกสร้างใหม่   ในที่ดินทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  อยู่ริมถนนสาย อุบล-บ้านสะพือ  ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  มีเนื้อที่ 11  ไร่  1 งาน  2 ตารางวา (ที่อยู่ในปัจจุบัน)  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างไร

พ.ศ. 2523         ได้มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษา  ที่สังกัดกองการศึกษาประชาบาลกระทรวงมหาดไทย  เป็นสังกัดใหม่  คือ  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2527         เปิดสอนระดับเด็กเล็ก  1   ห้องเรียน

พ.ศ. 2539         เปิดสอนระดับอนุบาล 2 ปี  คือ อนุบาลปีที่ 1  และอนุบาลปีที่ 2

พ.ศ. 2543         เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายไพทูรย์   มากดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-17 20:23:43 น.

นายไพทูรย์ มากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาห้วยแคน

นางพิชยา ทาโคตร
นางสาวไขแสง พลาศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,838
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-427107 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพัชรีพร ศรีแสง โทรศัพท์: 0833817901 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.cim
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]