โรงเรียนบ้านคำเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายพงษ์     ขุมเงิน            ประธานกรรมการสถานศึกษา

  พระครูวรดิตถ์    เหมาภรณ์     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  นายบรรจง   ขุมเงิน               ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายเข็มพัน    บุญชู               ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสมาน      ลุนพรม            ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  นางบัวสอน    เพ็งพิมพ์          ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายวันนา      ผาหยาด          ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางสาวทัศนีย์    สีส่วน          ผู้แทนครู

  นายนคเรศ    แสนทวีสุข       ผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านคำเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายกษิติ แก้วทน โทรศัพท์: 0870681804 อีเมล์: kasiti1278@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]