โรงเรียนบ้านคำเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กชายลัทธพล             สุภาพ                  ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายมงคล                 มูลเกษ                รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายจตุเทพ               คูณคำ                 กรรมการ

  4. เด็กหญิงสุพรรษา             ผูกพันธ์               กรรมการ

  5. เด็กหญิงดวงจันทร์           ลอยนวล             กรรมการ

  6. เด็กชายภิภัทร                 สมผิว                 กรรมการ

  7. เด็กชายวโรดม                ประดับศรี             กรรมการ

  8. เด็กชายประกาศิต            แสวงทรัพย์         กรรมการ             

  9. เด็กหญิงชลณิชา             ทุ่มเที่ยง              กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านคำเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายกษิติ แก้วทน โทรศัพท์: 0870681804 อีเมล์: kasiti1278@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]