โรงเรียนบ้านโสกแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.ผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

  2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียน ได้

  3.นักเรียนสำนึกในความเป็นไทยดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  4.จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

  5.จัดการศึกษาอย่างสมอภาคและทั่วถึง

  6.มีระบบประกันภายในที่มีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโสกแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-950383 อีเมล์: sokesang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวีณา สุภีร์ โทรศัพท์: 0857755911 อีเมล์: praweena923@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]