โรงเรียนบ้านคำม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านคำม่วง  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6     ปีวอก โดยใช้ศาลากลางบ้าน เป็นสถานที่เรียน ซึ่งมี นายเกษม  จันทร์พวง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแฝก มาทำการสอน เปิดเรียนเฉพาะชั้น ป.1 ปี พ.ศ. 2513  เปิดสอนชั้น ป.3                        ปี พ.ศ. 2514  เปิดสอนชั้น ป.4   ปี พ.ศ. 2517 ย้ายจากศาลากลางบ้านไปใช้ศาลาวัดแทน และในปี                    พ.ศ. 2519 ย้ายมาอยู่บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน ได้งบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ                    จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครู 1 หลัง และเปิดสอน  ชั้น ป.5  ปี พ.ศ. 2525  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017ก  จำนวน 1 หลัง และเปิดสอนชั้น ป.6  พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 601/26 จำนวน 1 หลัง  ปี พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 202/26  จำนวน 1 หลัง               ปี พ.ศ.2532   ได้รับงบประมาณขุดบ่อปลาจากเอกชน จำนวน  1 บ่อ  ปี พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาจากกรมประมง  จำนวน  1 บ่อ และต่อเติมอาคารชั้นล่าง แบบ  017 ก

  ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง ๆ ละ 6 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 2 หลัง (ปัจจุบันชำรุด  1  หลัง) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง รวมนักเรียนทั้งสิ้น 86  คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย  39 คน   นักเรียนหญิง 47 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 7  คน  แบ่งเป็นข้าราชการครูชาย 1 คน ข้าราชการครูหญิง 3  คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง  1  คน และนักการภารโรง  1  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น 7 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:16:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนพดา ศรีคะเณย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์

 • นายพีระพล นันโทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,815
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331034 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวลัดดาวัลย์ ผดาวัลย์ โทรศัพท์: 097-2803137 อีเมล์: laddawanpadawan2534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]