โรงเรียนบ้านทับไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านทับไฮ  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4  ตำบลโสกแสง  อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2512  ตรงกับวันพฤหัสบดี  แรม  6  ค่ำ  เดือน  6  ปีระกา  โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทับไฮ  บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างบนเนื้อที่  35  ไร่  (ทะเบียนพัสดุ  อบ.1151) 

                  โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียนทั้งหมด  16  คน  เป็นชาย  7  คน  เป็นหญิง  9  คน  โดยอาศัยเรียนที่ศาลาวัดชั่วคราว  โดยมีนายคมสันต์  สิงผง  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                  ปี  พ.ศ.  2515  ได้รับงบประมาณในการสร้างแบบ  ป 1 ซ  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  1  ชั้น ใต้ถุนยกพื้นต่ำ

                  ปี  พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตามแบบจังหวัด  จำนวน  1   หลัง  2  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง

                  ปี  พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช  601/2526  จำนวน  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.1  จำนวน  1  หลัง  ถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ 33  จำนวน  5  ถัง  และส้วมแบบ  สปช 601 / 26

                  ปี  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณต่อเติมเองด้านข้างอาคารแบบจังหวัด  จำนวน  2  ห้อง

                  ปี  พ.ศ.  2537  ได้รับบรรจุลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งนักการภารโรง  1  ตำแหน่ง  คือ  นายถ่อน  โทนา

                  ปี  พ.ศ.  2539  ได้รับอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหาร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                  ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  มีทั้งหมด  8  คน   ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ  นายสุวรรณ   พลสมัคร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2555   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทับไฮมีเนื้อที่ทั้งหมด  35  ไร่   มีอาคารเรียน ทั้งหมด  2  หลัง   อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  1  หลัง   โรงอาหาร  1  หลัง   บ้านพักครู  1  หลัง  และถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ33  จำนวน  5  ถัง  แต่ใช้การไม่ได้

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทับไฮ เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  จำนวน  8  ห้องเรียน  นักเรียน  93  คน  ข้าราชการครู  4  คน  ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้ชั้น 4   1  คน ลูกจ้างชั่วคราว 1  คน (ข้อมูล  ณ  วันสิ้นปีการศึกษา)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:22:02 น.

โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331064/0879446460 อีเมล์: tuphaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ก้องนภา ปัตทุมมา โทรศัพท์: 0823758679 อีเมล์: Kongnapaphotos@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]