โรงเรียนบ้านทับไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายจำปี   สันนะถา             ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ

  2.  นางทองมา   หาโล             ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

  3.  นางอัญภรณ์   ยอดจันดา     ผู้แทนข้าราชการครู                          กรรมการ

  4.  นางบิน   บุตรไพร                 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน                   กรรมการ

  5.  นายเสถียร    นาคำ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

  6.  นางวีระพันธ์   ประสารศรี      ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

  7.  นายยศพร   บุตชรินทร์         ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

  8.  พระครูเมตตาอุดมกิจ            ผู้แทนพระภิกษุหรือผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ

  9.  นายสุวรรณ   พลสมัคร์          ผู้อำนวยการสถานศึกษา          กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:22:02 น.

โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331064/0879446460 อีเมล์: tuphaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ก้องนภา ปัตทุมมา โทรศัพท์: 0823758679 อีเมล์: Kongnapaphotos@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]