โรงเรียนบ้านทับไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                                  โรงเรียนบ้านทับไฮ  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย          มีคุณธรรม นำความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สุขภาพแข็งแรง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิต ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย          บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง   อันส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน  และการมีส่วนร่วม  ของชุมชนอย่างสันติสุข

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:22:02 น.

โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331064/0879446460 อีเมล์: tuphaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ก้องนภา ปัตทุมมา โทรศัพท์: 0823758679 อีเมล์: Kongnapaphotos@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]