โรงเรียนบ้านทับไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                                  โรงเรียนบ้านทับไฮ  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย          มีคุณธรรม นำความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สุขภาพแข็งแรง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิต ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย          บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง   อันส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน  และการมีส่วนร่วม  ของชุมชนอย่างสันติสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:22:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภชัย ศรีคะเณย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกชนิภา เชื้ออุ่น

 • นางวิมลศิริ รำไพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331064/0998842920 อีเมล์: tuphaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ก้องนภา ปัตทุมมา โทรศัพท์: 0823758679 อีเมล์: Kongnapaphotos@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]