โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะกระบวนการด้าน การอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี โดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:50:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม ศิริโคตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัชนีย์ สีมาคำ

 • นายทองใบ โพธิวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,043
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 088-5832212 อีเมล์: nonsawangnaja@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาพร คำกระสังข์ โทรศัพท์: 0958627983 อีเมล์: ratchadasathu8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]