โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                ๑. นายสุรพงษ์  กาญจนพัฒน์             กำนันตำบล                         ประธานกรรมการ

                 ๒. นายสังคม    สุทธัง                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                        กรรมการ

                  ๓. นายรวมพล  สุทธัง                    ผู้แทนผู้ปกครอง                                         กรรมการ                     

                 ๔. นายสมาน  พันโบ                       ผู้แทนศาสนาวัดป่าจันทรังษี                              กรรมการ                    

                 ๕. นายเสมีรน  ชาริโท                    ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                  กรรมการ                    

                 ๖. นายประครอง  บรรจง                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ                    

                 ๗. นายอภิรัตน์  พันธ์บุปผา             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ                    

                 ๘. นายสุพต       กาญจนพัฒน์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ                    

                 ๙.  นายสุวรรณ  ศรีถาการ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ       

                ๑๐.นายสมศักดิ์  สุโกษฐ์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ                                                                                                            

                   ๑๑. นายอุทัย  แสงหิรัญ                 ผู้แทนผู้ปกครอง                                        กรรมการ                    

      ๑๒. นางคำพา  แสวงหา                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ                     

      ๑๓. นายสมศรี  จำเริญ                    ผู้แทนศาสนาวัดบ้านปลาขาว                            กรรมการ

                 ๑๔. จ.ส.อ.จรัส  แสงเดือน                ผู้แทนข้าราชการครู                         กรรมการ 

                 ๑๕. นางอำพร  สุทธัง                              ผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการ/เลขานุการ       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอำพร สุทธัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนิวัฒน์ วารีพัฒน์

 • นางราตรี บั้งทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,522
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045859463 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทินนกร ผิวก่ำ โทรศัพท์: 0953842792 อีเมล์: tinnagonpiwgam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]