โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล บุคลากรทุกคน  ได้รับการพัฒนา   การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล   สืบสานความเป็นไทย   ในพื้นฐานความพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุนทร มะลัย
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวณัฏฐพร แสงเนตร

  • นายสมบูรณ์ สุขเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,879
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: bannasamakki.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณณภา พินพยอม โทรศัพท์: 0945056009 อีเมล์: Aris_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]