โรงเรียนบ้านค้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1.    จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างหลากหลาย

  2.  จัดให้ผู้เรียนทุกระดับ  แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

  3.  จัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นเป็นผู้มีระเบียบวินัย

  4.  จัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง

  5.  ส่งเสริมให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

  6.  ส่งเสริมให้ครูสอนเสริมนักเรียนเก่ง  ซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อน

  7.  ส่งเสริมให้ครูจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  8.  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

  9.  ระดมผลนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วนมาใช้ให้เหมาะสม

  10.  บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

   

   

  เป้าหมาย

  1.  นักเรียนทุกระดับชั้น  ร้อยละ  80  มีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  2.  นักเรียนทุกระดับชั้น  ร้อยละ  80  มีการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

  3.  นักเรียนทุกระดับชั้น  ร้อยละ  95  มีระเบียบวินัย

  4.  นักเรียนทุกระดับชั้น  ร้อยละ  90  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง

  5.  นักเรียนทุกระดับชั้น  ร้อยละ  75  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

  6.  ครู  ร้อยละ  100  มีการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

  7.  ครู  ร้อยละ  100  มีการสอนเสริมนักเรียนเก่ง  ซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อน

  8.  ครู  ร้อยละ  100  มีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  9.  ครู  ร้อยละ  100  จัดการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี

  10.  ชุมชนทุกภาคส่วน  ร้อยละ  80  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:50:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสา สีลากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมาน บุญชาติ

 • นางสาวศิริกาญจน์ พากเพียรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,428
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0818772178 อีเมล์: bankho.school@gmailc.com
เว็บมาสเตอร์:: มุกดา โกนันต์ โกนันต์ โทรศัพท์: 0844447343 อีเมล์: mookda4721@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]