โรงเรียนบ้านค้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

                  ภายในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านค้อจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มีความรู้ความสามารถในการคิดที่หลากหลาย 
  แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีระเบียบวินัยเอาใจใส่ในสุขภาพ  ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเป็นบุคลากรมืออาชีพ  เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
  ส่งเสริมนักเรียนเก่งเร่งซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน  จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้คุ้มค่า  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เหมาะสม  ระดมพลจากทุกภาคส่วน  ใช้ขบวนการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

   


  ปรัชญา  
  วิชา  โน  ภวํ  โหติ  หมายถึง  ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:50:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสา สีลากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวงศ์เดือน ยิ่งรุ่งเรือง

 • นางปทุมรัตน์ อยู่มั่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,428
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0818772178 อีเมล์: bankho.school@gmailc.com
เว็บมาสเตอร์:: มุกดา โกนันต์ โกนันต์ โทรศัพท์: 0844447343 อีเมล์: mookda4721@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]