โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์  อำเภอบุณฑริก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  5

  .......................................................................

  •  ร.ต.ต. ยงยุทธ             ตรีแสน           ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ
  • นายวิชาญ                 สาภิราช          ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  • นายถาวร                  บรรทอน         ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  • ด.ต.บุญลุ้ง                  ศรีสวัสดิ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  • นายบุญกอง                วงษาชัย           ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  • นายไชยา                  ศรีสุข             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  • นายสมรส                  บุญชิด            ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  • นายสุตัน                   ทองคำ            ผู้แทนครู                             กรรมการ
  • นายเดชศักดิ์               พระเมเด          ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ
  • นายถาวร                  ดาวใส            ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน            กรรมการ
  • นายสว่าง                  วงศ์ใหญ่           ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น           กรรมการ
  • นางบัวลอง                 สีแสด             ผู้แทนองค์กรในชุมชน               กรรมการ
  • พระครูปภัศร์วุฒิคุณ                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ
  • พระอาจารย์จันทจร       ธานิษโร          ผู้แทนพระภิษุสงฆ์                   กรรมการ
  • นายปรีชา                  ฝ่ายคำตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์   กรรมการ/เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองคำ สำราญจิตร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประเสริฐ สอนสา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสายรุ่ง ภาระพันธ์

 • นางจิระพันธ์ สอนสาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,786
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-870223 อีเมล์: napho2008@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนุช สาภิราช โทรศัพท์: 0897207303 อีเมล์: nuch_sjm@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]