โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์  อำเภอบุณฑริก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  5

  .......................................................................

  • นายชัย                     นาราษฎรรัตน        ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ
  • นายอนุชิต                สีแสด                   ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ
  • นายสุตัน                  ทองคำ                  ผู้แทนครู                                     กรรมการ
  • นางเครือวัลย์            ดวงใจ                    ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ
  • นายสว่าง                 วงศ์ใหญ่                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ
  • จ.ส.ท.วรพงศ์            รูปเลิศ                  ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ
  • นายสมรส                  บุญชิด            ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  • นายสุตัน                   ทองคำ            ผู้แทนครู                             กรรมการ
  • นายเดชศักดิ์               พระเมเด          ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ
  • นายถาวร                  ดาวใส            ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน            กรรมการ
  • นายสว่าง                  วงศ์ใหญ่           ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น           กรรมการ
  • นางบัวลอง                 สีแสด             ผู้แทนองค์กรในชุมชน               กรรมการ
  • พระครูปภัศร์วุฒิคุณ                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ
  • พระอาจารย์จันทจร       ธานิษโร          ผู้แทนพระภิษุสงฆ์                   กรรมการ
  • นายปรีชา                  ฝ่ายคำตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์   กรรมการ/เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 16:29:27 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-870223 อีเมล์: napho2008@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนุช สาภิราช โทรศัพท์: 0897207303 อีเมล์: nuch_sjm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]