โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

           โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์   เป็นองค์กรหลักในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัด  การศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง 
     มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     มีคุณธรรมนำความรู้และพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา
  เศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 16:29:27 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-870223 อีเมล์: napho2008@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนุช สาภิราช โทรศัพท์: 0897207303 อีเมล์: nuch_sjm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]