โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

           โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์   เป็นองค์กรหลักในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัด  การศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง 
     มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     มีคุณธรรมนำความรู้และพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา
  เศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองคำ สำราญจิตร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประเสริฐ สอนสา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชลิดา วรพงศ์กิติ

 • นางลันดร โมขศักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,867
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-870223 อีเมล์: napho2008@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา พรมดี โทรศัพท์: 0981972270 อีเมล์: offroad2555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]