โรงเรียนบ้านขอนแป้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงวิลารัตน์  แก้วนิล        ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายวันชัย  มานพ              รองประธานนักเรียน

  3. เด็กหญิงศิระประภา  กิ่งคำ        กรรมการ

  4. เด็กหญิงวิชญาพร  สังคะรินทร์   เลขานุการ

  5. เด็กชายดนัยโชค  โกลี             เหรัญญิก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านขอนแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0991966578 อีเมล์: rudchadaporn.pp@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]