โรงเรียนบ้านขอนแป้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านขอนแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0991966578 อีเมล์: rudchadaporn.pp@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]