• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสมหวัง  บุญชื่น                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางเตชินี ประสมทอง              ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางสาวสุมณฑา  สุวรรณา      ผู้แทนข้าราชการครู

  นางประสงค์  สานเนตร            ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายสมานชัย  บุญประจำ        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายอุทัย  เหมแดง                  ผู้แทนศิษย์เก่า

  พระครูธีรปัญญาธร                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายอุดร  สัจสุวรรณ                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  ร.ต.วิชัย  รอดคำทุย                ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายศักดิ์ดา  สายสี                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายทองสัญ  เกษสุพรรณ       ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายคำภา  แก่นคำ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายรชต   ศรีสุพรรณ               ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายบุญเพ็ง  ทะวงษา            ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ส.ต.ต.ประภาส  ลอดคูบอน     ผู้ทรงคุณวุฒิ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสราวุธ พรมกอง

 • นางสาวสุมณฑา สุวรรณาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,158
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0878720538 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชนิดาภา พงษ์โภชน์ โทรศัพท์: 0837488960 อีเมล์: pongpojsiriporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]