โรงเรียนบ้านไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านไทรงาม

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านไทรงามตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2466โดยเป็นสาขาโรงเรียนดอนจิก ในขณะนั้นอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ในปี  2475  ได้ตั้งเป็นเอกเทศโดยมี

              นายพั่ว  ไทธวัช  ครูใหญ่คนแรกและได้ย้ายออกจากวัดในปี  2523 ได้งบสร้างอาคารเรียน 3 ห้อง ต่อมาได้รับการต่อเติมด้านล่างอีก  3  ห้องเรียน  ปี 2535 ได้รับจัดสรรอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไทรงาม ตั้งอยู่ที่  ม.7 ต.ดอนจิก  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

ห่างจากอำเภอประมาณ  20 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดประมาณ  70   กิโลเมตร

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ระดับ  อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียน  จำนวน   76  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) หมู่บ้านในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือ

              •    บ้านไทรงาม 

              •    บ้านม่วงแมด 

              •    บ้านโนนเจริญ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-07 10:37:09 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นายเทพพิทักษ์ สายศร
นายพิทยา สุยังกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,291
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045409712 อีเมล์: saiubon3@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: พิทยา สุยังกุล โทรศัพท์: 0852042334 อีเมล์: Saiubon3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]