โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

 

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี     เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้น เมื่อวันที่     1   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2458  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพธิ์ศรีเป็นที่เรียนในตอนแรก

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2465  อำมาตย์ตรีพระวิภาคย์พจนกิจ  ตำแหน่งนายอำเภอสมัยนั้น   พร้อมด้วย   

ขุนศิริโพธิ์พิบูล ตำแหน่งกำนัน ขุนชำนาญชลธี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  นายโหง่น   สิงห์เรือง ครูใหญ่และ     ชาวบ้านโพธิ์ศรีได้พร้อมใจกันย้ายโรงเรียนไปสร้างในที่ดินสาธารณะริมแม่น้ำมูลทางทิศตะวันตก             วัดบ้านโพธิ์ศรี  และผู้ปกครองนักเรียนที่มีที่ดินติดกันบริจาคที่ดินเพิ่มเติมให้โรงเรียนรวมเป็นเนื้อที่ดินของ    โรงเรียน  1 แปลง จำนวน  38  ไร่  1  งาน  37  ตารางวา  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2515  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 พร้อมกับรับเด็กก่อนเกณฑ์บังคับเข้าเรียน  1 ปี เข้าเรียน เรียกว่าชั้นเด็กเล็กด้วย และในปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปัจจุบันเปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   นายกรัยพจน์  สุปันนุช  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   มีนักเรียนทั้งสิ้น  360  คน  มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 21 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-26 09:21:09 น.

นายกรัยพจน์ สุปันนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี
นางมนัสนันท์ เดือนแสงรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี

นางพรรณี สัมโย
นางสาวมีนา เห็มภาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,928
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosee56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ศิริ โทรศัพท์: 0868758476 อีเมล์: thidarut.supsiri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]