โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี     เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้น เมื่อวันที่     1   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2458  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพธิ์ศรีเป็นที่เรียนในตอนแรก

    ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2465  อำมาตย์ตรีพระวิภาคย์พจนกิจ  ตำแหน่งนายอำเภอสมัยนั้น   พร้อมด้วย   

    ขุนศิริโพธิ์พิบูล ตำแหน่งกำนัน ขุนชำนาญชลธี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  นายโหง่น   สิงห์เรือง ครูใหญ่และ     ชาวบ้านโพธิ์ศรีได้พร้อมใจกันย้ายโรงเรียนไปสร้างในที่ดินสาธารณะริมแม่น้ำมูลทางทิศตะวันตก             วัดบ้านโพธิ์ศรี  และผู้ปกครองนักเรียนที่มีที่ดินติดกันบริจาคที่ดินเพิ่มเติมให้โรงเรียนรวมเป็นเนื้อที่ดินของ    โรงเรียน  1 แปลง จำนวน  38  ไร่  1  งาน  37  ตารางวา  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2515  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 พร้อมกับรับเด็กก่อนเกณฑ์บังคับเข้าเรียน  1 ปี เข้าเรียน เรียกว่าชั้นเด็กเล็กด้วย และในปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    ปัจจุบันเปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   นายกรัยพจน์  สุปันนุช  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   มีนักเรียนทั้งสิ้น  360  คน  มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 21 คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosri.ubn3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เข็มทอง จำปาทอง โทรศัพท์: 0892840926 อีเมล์: khem3282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]