โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายปัญญา   สิงห์ทอง      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  นายวิทยา   โพธิ์ศรี       ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายวินัย    โพธิ์ศรี        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  นายบุญมี  ศรีคราม       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสำรอง   ไชยโกฎิ    กรรมการผู้แทนชุมชน

  นายไสว   แก้วทอง       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายสวัสดิ์  ทองพูน      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายสง่า  สำเภา          กรรมการผู้แทนครู

  นายกรัยพจน์   สุปันนุช   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosri.ubn3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เข็มทอง จำปาทอง โทรศัพท์: 0892840926 อีเมล์: khem3282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]