โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.      ด.ญ.อรวรรณ  จุลเนตร         ม.๓/๒                      ประธานกรรมการ

  ๒.      ด.ญ.ยุวดี  คำเจริญ              ม.๓/๒                      รองประธานกรรมการ

  ๓.      ด.ญ.ทรายทอง  วงกลม         ม.๓/๒                      กรรมการ

  ๔.      ด.ช.ตะวัน  โยยรัมย์             ม.๓/๒                      กรรมการ

  ๕.      ด.ญ.พิมพ์กมล  ชินรี             ม.๓/๑                      กรรมการ

  ๖.      ด.ญ.จรัญยา  ไชยโกฎิ           ม.๓/๑                      กรรมการ

  ๗.      ด.ช.ชัชวาลย์  จันทร์เต็ม        ม.๓/๑                      กรรมการ

  ๘.      ด.ช.ธีรยุทธ  สุทธิกร             ม.๓/๑                      กรรมการ

  ๙.      ด.ญ.นันทิดา  กอทอง           ม.๒/๒                      กรรมการ

  ๑๐.  ด.ช.ชัยมงคล  บุญเฉลียว        ม.๒/๒                      กรรมการ

  ๑๑.  ด.ช.ไพฑูรย์  กนกหงษ์           ม.๒/๒                      กรรมการ

  ๑๒.  ด.ญ.วิลาวัลย์  ตะพิมพ์           ม.๒/๑                      กรรมการ และเลขานุการ

  ๑๓.  ด.ญ.จินดาลักษณ์  แก่นคำ          ป.๖                         กรรมการ

  ๑๔.  ด.ญ.ณิชาภา  หอมเย็น                 ป.๖                         กรรมการ

  ๑๕.  ด.ช.เพชรพิสุทธิ์  สิงห์สวัสดิ์         ป.๕                         กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosri.ubn3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เข็มทอง จำปาทอง โทรศัพท์: 0892840926 อีเมล์: khem3282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]