โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

            ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี มุ่งพัฒนาครูและผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

    ปรัชญาของโรงเรียน

    ปัญญา ประดุจดังอาวุธ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosri.ubn3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เข็มทอง จำปาทอง โทรศัพท์: 0892840926 อีเมล์: khem3282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]