โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

                                  1. เด็กชายนภดล หลักทอง                         ประธานสภานักเรียน

                                  2. เด็กหญิงเสาวนีย์ ภักดี                            รองประธานสภานักเรียน

                                  3. เด็กหญิงฉัตรสุภา ฉัตรสุวรรณ                       เลขานุการ

                                  4. เด็กชายวงค์สวรรค์ พรสุวรรณ                    ฝ่ายวิชาการ

                                  5. เด็กชายศุภวัฒน์  ดุจดา                                   ฝ่ายเหรัญญิก

                                  6. เด็กหญิงเกตุศรินทร์ แสนทวีสุข                           ฝ่ายปฏิคม

                                  7. เด็กหญิงจุฑามา วรพิมพ์รัตน์                        ฝ่ายกิจกรรม

                                  8. เด็กหญิงวารุณี สันตะวงศ์                        ฝ่ายประชาสัมพันธ์            

                                  9. หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6              กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045472539 อีเมล์: buahe49_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัญดา บัวใหญ่ โทรศัพท์: 0854186121 อีเมล์: s.phansuwan19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]