• ประวัติโรงเรียน
 •        โรงเรียนบ้านบัวทอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2518  เปิดทำการสอนครั้งแรกเป็นโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดทำการสอนครั้งแรก  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

          ปีพุทธศักราช  2521  โรงเรียนได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการจัดการศึกษาภาคบังคับ คือ จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          ปีพุทธศักราช 2546 รัฐได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการของรัฐใหม่ เป็นผลให้โรงเรียนถูกโอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจหลัก  คือ  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2 ป.1- ป.6) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบันนี้โรงเรียนมีครู 5 คน(รวมผู้บริหารสถานศึกษา)มีนักเรียนทั้งหมด 57 คนนักการภารโรง 1คน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุจินต์ มั่นยืน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิตยา เทพบุญตา

 • นางราตรี มิ่งไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,655
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตยา เทพบุญตา โทรศัพท์: 0850266880 อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]