• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                           1. นางอุบลรัตน์   หารศรี                                ประธาน

                                           2. นายทวีศักดิ์  วงษ์สิทธิ                           ผู้ทรงคุณวุฒิ  

                                           3. นายมนูญ     บัวใหญ่                              ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

                                           4. นายสังคม    ทองตื้อ                              ผู้แทนศิษย์เก่า

                                           5. นางบังอร     เคนศรี                               ผู้แทนผู้ปกครอง

                                           6. นายตา    บุญวัง                                    ผู้แทนองค์กรศาสนา

                                           7. นางนิศารัตน์  บันทอน                            ผู้แทนองค์กรชุมชน

                                           8. นางราตรี    มิ่งไชย                                 ผู้แทนครู

                                           9. นายสุจินต์   มั่นยืน                                 กรรมการและเลขานุการ 

                                             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตยา เทพบุญตา โทรศัพท์: 0850266880 อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]