• คณะกรรมการนักเรียน
 •             คณะกรรมการนักเรียน

                                          1. ด.ญ.สุวิสา     บุญวัง                        ประธาน

                                          2. ด.ช.ธีรไนย   อุทาพันธ์                   รองประธาน

                                          3. ด.ญ.ขวัญตา    วงษ์ขันธ์                กรรมการ

                                          4. ด.ช.ศักรินทร์  สุธรรมวิจิตร           กรรมการ

                                          5. ด.ช.พีรพัฒน์   ศาลางาม                กรรมการ

                                          6. ด.ช.เจษฎาภร  เส้นเกษ                   กรรมการ

                                          7. ด.ช.สกุลทิพย์  บัวใหญ่                   กรรมการ

                                          8. ด.ช.รนัย  บัวใหญ่                           กรรมการ

                                          9. ด.ญ.ธิดารัตน์  ทาระนัด                  กรรมการและเลขานุการ

                                                              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตยา เทพบุญตา โทรศัพท์: 0850266880 อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]