ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

 

ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านหนองไฮตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นสาขาบ้านโนนกลาง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2475 ได้จัดตั้งขึ้นที่ศาลาวัดบ้านหนองไฮ มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลโนนกลาง 5  นายเสม จันทร์พันธ์ รักษาการครูใหญ่ มี 6 ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน มีพื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน

พุทธศักราช 2495 ได้ย้ายโรงเรียนมานอกวัด มีผู้บริหาร คือ นายเนาว์  ทองพุด คณะครู ผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้น โดยการนำของพระครูพิบูลธรรมวัฒน์ (เมฆ) ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน

พุทธศักราช 2501 พระครูพิบูลธรรมวัฒน์ ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม มีอาคารเรียน

เอนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้องส้วม และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป

         พุทธศักราช 2510 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม จำนวนเงิน 20,000 บาท

         พุทธศักราช 2516 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู และโรงฝึกงาน

         พุทธศักราช 2519 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน และบ่อบาดาล 1 ที่

         พุทธศักราช 2523 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน

         พุทธศักราช 2532 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 จำนวน 1 หลัง

               

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-16 13:59:47 น.

นายพงษ์นาวิน แสงสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

นายโชตินันท์ แก้ววรรณ
นายสมศักดิ์ คูณคำตา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonghai9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชาวลิต ดอกไม้แก้ว โทรศัพท์: 0876545095 อีเมล์: nonghai9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]