• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

   

  ประวัติโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

  โรงเรียนบ้านหนองไฮตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นสาขาบ้านโนนกลาง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2475 ได้จัดตั้งขึ้นที่ศาลาวัดบ้านหนองไฮ มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลโนนกลาง 5  นายเสม จันทร์พันธ์ รักษาการครูใหญ่ มี 6 ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน มีพื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน

  พุทธศักราช 2495 ได้ย้ายโรงเรียนมานอกวัด มีผู้บริหาร คือ นายเนาว์  ทองพุด คณะครู ผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้น โดยการนำของพระครูพิบูลธรรมวัฒน์ (เมฆ) ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน

  พุทธศักราช 2501 พระครูพิบูลธรรมวัฒน์ ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม มีอาคารเรียน

  เอนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้องส้วม และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป

           พุทธศักราช 2510 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม จำนวนเงิน 20,000 บาท

           พุทธศักราช 2516 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู และโรงฝึกงาน

           พุทธศักราช 2519 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน และบ่อบาดาล 1 ที่

           พุทธศักราช 2523 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน

           พุทธศักราช 2532 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 จำนวน 1 หลัง

                 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-16 13:59:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมคิด ยุทธยง

 • นางสาววาสนา คำเฮืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,275
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonghai9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชาวลิต ดอกไม้แก้ว โทรศัพท์: 0876545095 อีเมล์: nonghai9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]