โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง

 

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง

          โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านกุดเป่ง  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 บนเนื่อที่ 11 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา โดยการบริจาคของนายวัน สีขาว และนายเจิม สินธุประสิทธิ์

          อาณาเขตของโรงเรียน

          ทิศเหนือ จดถนนศรีษะเกษ

          ทิศใต้  จด ทางรถไฟ

          ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จด ที่ดิเอกชน

          ปี 2518 ทางราชการกำหนดให้เป็นโรงเรียน ชุมชน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ตั้งแต่บัดนั้น จนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง  ได้ดำเนินภารกิจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดการเรียนการสอนอยู่  2  ระดับ  ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6    มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  16  คน    และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง  1  คน

เขตบริการของโรงเรียน คือ หมู่ 6 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายชำนาญ สมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านกุดเป่ง

นางสมปอง ทาทอง
นางธนพร ชนะกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,811
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-321501 อีเมล์: kps2493@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนันต์ ผิวพรรณ์ โทรศัพท์: 0837464640 อีเมล์: ananpiwkps@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]