โรงเรียนบ้านคำขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.   นายสมัย    สาคัมภีร์                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             ประธานกรรมการ

  2.   นายสมพร       การะเนตร              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ       

  3.   นายเอาเหลอ   นามตรง                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ       

  4.   นายสุรสีห์์   คุณสมบัติ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ       

  5.   นายสมศักดิ์   พุฒคาม                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ       

  6.   จ.ส.อ.บรรจง   ชัยรัตน์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ       

  7.   นายสมพงษ์     แสวงพันธ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

  8.   นางสาวสมผล   สาระวรรณ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

  9.   พระอธิการบุญมาก   จารุวณฺโน           ผู้แทนทางศาสนา                                   กรรมการ

  10. พระใบฎิกาอุทัย  อัตถกาโท                ผู้แทนทางศาสนา                                   กรรมการ               

  11. นายหนูนาต   ดำพะธิก                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กรรมการ

  12. นางสมใจ   หอมขจร                         ผู้แทนชุมชน                                         กรรมการ

  13. นายอนุรักษ์   ผิวทอง                       ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ

  14. นายสุรศักดิ์     แก้ววงษ์                         ผู้แทนครู                                                  กรรมการ

  15. นายวุฒิศักดิ์   วงศาสุข                                       ผู้อำนวยการโรงเรียน                              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:18:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิชัย แสงสิงห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุชีรภา บุญคำ

 • นางดวงจันทร์ อภิรัตน์มนตรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,774
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-288316 อีเมล์: rachatawon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รชตวรรณ บุญเต็ม โทรศัพท์: 0918302486 อีเมล์: rachatawon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]