โรงเรียนบ้านสระสมิง


ประวัติโรงเรียนบ้านสระสมิง

 

 

 

ประวัติโรงเรียน

 

        โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2481  ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลสำโรง 3 (วัดบ้านห่องมะหรี่)  “ตั้งขึ้นและดำรงอยู่ด้วยงบประมาณของกระทรวงธรรมการและสอนตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ  ตั้งแต่ชั้นมูลศึกษาเป็นชั้นต่ำสุด  มีหมู่บ้านที่มาเรียนคือ  บ้านสระสมิง  บ้านบาก  บ้านนาเรือง  และบ้านหนองตาปู่  การจัดการสอนแรกตั้งได้ใช้หลักสูตรของกระทรวงธรรมการคือ  ชั้นมูลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เวลาเรียน 5 ปี

        ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจากนายถ่อน พวงจำปา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลสระสมิง  ได้บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน  และได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุหมายเลข อบ. 1266 เอกสารที่ดินเป็น นส. 3 ก.  เลขที่  3236  รวมเป็นเนื้อที่  6  ไร่  2  งาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอุภัย ภาระเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระสมิง

นางอรดี วรรณจู
นางสาวนุชราภรณ์ ถิระโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระสมิง โทรศัพท์: 045-370225 อีเมล์: srasaming@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ โทรศัพท์: 086-2456619 อีเมล์: som_pongjj@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ