• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1

  นายวิทยา  จันทวีศิริรัตน์

  ประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2

  นางศิรประภา  กิ่งวิชิต

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3

  ว่าที่ ร.ต.พงศธร  รัตนดารา

  กรรมการ

  ผู้แทนครูอนุบาลศรีเมืองใหม่

  4

  นายจงจิต  วงศ์ภูธร

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5

  นายหนูแดง  ชัยทองถา

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6

  นายชนินทร  กอแก้ว

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  พระครูภัททิยจันทสาร

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8

  พระครูสุทธาจารวัตร

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  9

  นายธนโชติ  กิ่งจันทร์ 

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  10

  ร.ต.ต.นิวัตร  จันทร์ทรง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11

  นายบรรจง  ชินวรรณเสนางค์

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12

  นายไพศาล  อุ่นศรี

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13

  นายประสิทธิ์  พิลา

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14

  นายประพิศ  ประสพสุข

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  15

  นายเกรียงไกร  โอษฐิเวช

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 13:44:40 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399637 อีเมล์: othiwet@yohoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ทัดเทียม โทรศัพท์: 0885804818 อีเมล์: supawadeechantawet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]