• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นมืออาชีพผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  ยิ้มไหว้  ใฝ่กตัญญู

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  คุณธรรมนำวิชาการ

   

  ปรัชญา

  นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มตามศักยภาพอย่างเสมอภาค

   

  คำขวัญ

  เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา

  พลศึกษาเพื่อพลานามัย

  ชีวิตสดใสด้วยด้วยใจมีคุณธรรม

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 13:44:40 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399637 อีเมล์: othiwet@yohoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ทัดเทียม โทรศัพท์: 0885804818 อีเมล์: supawadeechantawet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]