โรงเรียนบ้านโนนกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนกุง

 

         โรงเรียนบ้านโนนกุง  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34250

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี   เขต  3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 (ศรีนาลาด)

เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีเนื้อทั้งหมด 7  ไร่  -  งาน  4  ตารางวา

เขตพื้นที่บริการบ้านโคกสว่าง  หมู่ 6  ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่         

         ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ 13 สิงหาคม 2494 โดยการนำของ นายสิงห์  โพธิ์ศรี  ผู้ใหญ่บ้านโนนกุง 

ริ่มแรกชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลนาคำวัดบ้านโนนกุง  โดยการอาศัยศาลาวัดบ้านโนนกุง

และได้แต่งตั้งนายสมเกียรติ  ดอกดวง  มาเป็นครูคนแรกเปิดสอนเมื่อวันที่  24  กันยายน  2494 

มีนักเรียนทั้งหมด  36  คน เป็นชาย 15 คน หญิง  21  คน เปิดสอนทั้งหมด  4  ห้องเรียน  สอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4 

เมื่อปี พ.ศ.  2510    ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป. ซ.  งบประมาณ  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

สร้างเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2510 จึงได้ย้ายจากศาลาวัดมาอยู่อาคารเรียนหลังใหม่ปี พ.ศ. 2511 

ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านโนนกุง” จนถึงปัจจุบันนี้

         ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1- 6 

มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด  68   คน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 8  คน 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-04 14:01:01 น.

นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนกุง

นางสาวนุจรี เรือนเจริญ
นางสังวาล ปะมุสะกะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,115
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0862477498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพลอยเพชร ศิริเทพ โทรศัพท์: 0848243629 อีเมล์: ploypet.sirithep@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]