โรงเรียนบ้านโนนกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโนนกุง  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34250

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี   เขต  3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 (ศรีนาลาด)

  เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีเนื้อทั้งหมด 7  ไร่  -  งาน  4  ตารางวา

  เขตพื้นที่บริการบ้านโคกสว่าง  หมู่ 6  ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่         

  ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ 13 สิงหาคม 2494 โดยการนำของ นายสิงห์  โพธิ์ศรี  ผู้ใหญ่บ้านโนนกุง 

  ริ่มแรกชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลนาคำวัดบ้านโนนกุง  โดยการอาศัยศาลาวัดบ้านโนนกุง

  และได้แต่งตั้งนายสมเกียรติ  ดอกดวง  มาเป็นครูคนแรกเปิดสอนเมื่อวันที่  24  กันยายน  2494 

  มีนักเรียนทั้งหมด  36  คน เป็นชาย 15 คน หญิง  21  คน เปิดสอนทั้งหมด  4  ห้องเรียน  สอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4 

  เมื่อปี พ.ศ.  2510    ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป. ซ.  งบประมาณ  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  สร้างเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2510 จึงได้ย้ายจากศาลาวัดมาอยู่อาคารเรียนหลังใหม่ปี พ.ศ. 2511 

  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านโนนกุง” จนถึงปัจจุบันนี้

  ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น  65   คน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 9  คน         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:06:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนุจรี เรือนเจริญ

 • นางสังวาล ปะมุสะกะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0862477498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นุจรี เรือนเจริญ โทรศัพท์: 0837238350 อีเมล์: nudjaree.fujiwara@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]