โรงเรียนบ้านโนนกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (vision)

                  โรงเรียนบ้านโนนกุง  เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ควบคู่ด้านกีฬา   มีจิตอาสา  พัฒนาเทคโนโลยี  ชุมชนร่วมประสาน  บริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรมืออาชีพ

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 21:52:10 น.

โรงเรียนบ้านโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0862477498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นุจรี เรือนเจริญ โทรศัพท์: 0837238350 อีเมล์: nudjaree.fujiwara@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]