• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •           ๑. นายหนูสิน      พงษา                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ

            ๒. พระอธิการมนตรี    ทนฺตจิตฺโต              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                             กรรมการ

            ๓. นายสำรอง     ผลโสม                          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

            ๔. นางสุนทร      บานแย้ม                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

            ๕. นางจันทร์เพ็ญ   ขันธวัตร                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ

            ๖. นายบุญเติม    ขันธวัตร                        ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

            ๗. นางเอมอร    โคตรมงคล                      ผู้แทนครู                                            กรรมการ

            ๘. นางวิรัตน์     สารี                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

            ๙. นายไกร      เฉลิมพงษ์                          ผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370605 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ ณ อุบล โทรศัพท์: 0624296260 อีเมล์: chirapon1230@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]