โรงเรียนบ้านคำไหล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านคำไหล  ตั้งอยู่บ้านคำไหล  ตำบลคำไหล  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดทำการสอนจากชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เมษายน  2458 โดย นายหอมสมบัติ  ศรีบุระ  กำนัน    พร้อมด้วยคณะกรรมการอำเภอโขงเจียม                            มีหลวงแก้ว  กาญจนเขต นายอำเภอเป็นประธาน  ครูใหญ่คนแรกคือ  นายพา  หลักเขต  อาศัยศาลาวัด

  คำไหลเป็นที่เรียน

  พ.ศ. 2482  ได้รับงบประมาณอาคารเรียนแบบ ป.1  กว้าง 7 เมตร  ยาว 30 เมตร  ไม่มีฝาผนัง

  พ.ศ. 2500  ได้รับงบประมาณซ่อมแซม  และเงินบริจาคจากคณะครู  ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1  จนแล้วเสร็จเหลือเงินจำนวนหนึ่ง  จึงสร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง

  พ.ศ. 2511 นายเขียน  ภูสิงห์ ครูใหญ่  ได้ของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน  20,000  บาท

  พ.ศ. 2517  นายประจบ  เพิ่มศรี  ครูใหญ่  ได้ของบประมาณสร้างบ้านพักครู  เป็นเงิน 40,000  บาท

  พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 160,000  บาท

  พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  4 ห้องเรียน  งบประมาณ  280,000  บาท

  และได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร  แบบ  312  เป็นเงิน 55,000  บาท  งบประมาณสร้างส้วมชั่วคราว 1 หลัง  5 ที่นั่ง  เป็นเงิน  15,018  บาท  สร้างตามรูปแบบ  403

  พ.ศ. 2522  ได้ใช้ไม้จากการรื้ออาคารมาสร้างหอประชุมโรงเรียน 1 หลัง กว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตรรูปแบบของโรงเรียน  ไม่ได้งบประมาณของทางราชการเลย

  พ.ศ. 2526  ได้ยกระดับจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่  อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ    นายประจบ  เพิ่มศรี

  พ.ศ. 2527  นายสุพจน์  รูปงาม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. 2528  ได้งบประมาณสร้างสนามฟุตบอล  แบบ ฟ 3 เป็นเงิน 50,000  บาท

  พ.ศ. 2530  ได้งบประมาณสร้างส้วม  แบบ 4 ห้อง เป็นเงิน 40,000  บาท  และเรือนเพาะชำหนึ่งหลัง  เป็น  เงิน 15,000  บาท

  พ.ศ. 2540  มีห้องเรียน  จำนวน 8 ห้อง  นักเรียน  จำนวน 223 คน ครู 11 คน  โรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

  พ.ศ. 2542  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนจัดทำรั้วเหล็กเป็นระยะทาง 1,561 เมตร พร้อมป้ายชื่อโรงเรียนโดยไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการเลย

  พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณ  ลานกีฬาอเนกประสงค์  ส้วม 1 หลัง 2 ที่นั่ง อาคารเรียนแบบ

  สปช. 102/26

  พ.ศ. 2546  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  จำนวน  3  เครื่อง

  พ.ศ. 2548  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนจัดทำรั้วเสาคอนกรีตลวดหนาม  ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนเป็นระยะทาง   150   เมตร  โดยไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการเลย

  พ.ศ. 2549  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและคณะครูโรงเรียนบ้านคำไหล  จัดสร้างพุทธสถานและ

   เสาธงชาติ

  พ.ศ. 2550  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนสร้างอาคารศิษย์เก่าร่วมใจ  จำนวน  1  หลัง

  พ.ศ.2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว  360  เมตร

  พ.ศ.2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณถมดินหน้าอาคารเรียน  517  ลูกบาศก์เมตร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทศวรรษ สายแวว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสงวน อัศฤกษ์

 • นายแสงอาทิตย์ ศุภษรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,937
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 081-0623261 อีเมล์: khamlaika@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทศวรรษ สายแวว โทรศัพท์: 0810623261 อีเมล์: tosawatsai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]