โรงเรียนบ้านคำไหล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายธวัชชัย  เรือนแสน                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธาน

  2. นายชวเลช   ผลาเลิศ                           ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

  3. พระจรัส  กิตติปัญโญ (ดวงจินดา)          ผู้แทนพระสงฆ์                                      กรรมการ

  4. นายสมหมาย   สุโคตร                           ผู้แทนองค์กรชุมชน                              กรรมการ

  5. นายสมปอง   คำสุดแสง                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  6. นายคุณากร   คำสุดแสง                        ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

  7. นายบุดดี  สัมพันธวงศ์                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

  8. นายแสงอาทิตย์  ศุภษร                         ผู้แทนครู                                             กรรมการ

  9. นายทศวรรษ  สายแวว                          ผู้อำนวยการโรงเรียน                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-02 11:16:54 น.

โรงเรียนบ้านคำไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 081-0623261 อีเมล์: khamlaika@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทศวรรษ สายแวว โทรศัพท์: 0810623261 อีเมล์: tosawatsai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]