โรงเรียนบ้านคำไหล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  

  ประวัติส่วนตัว

  • ชื่อ นายทศวรรษ  สายแวว         
  • เกิดวันที่   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๑๐     
  • ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๑ บ้านหัวเรือ  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี
  • รับราชการทหาร สังกัดกองร้อยบริการ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  มณฑลทหารบกที่ ๖ จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๓๒ และปลดประจำการ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  • สมรสกับ นางอัญชลีย์  สายแวว  ข้าราชการครู โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

  ประวัติการศึกษา

  • ระดับประถมศึกษา                  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
  • ระดับอนุปริญญา                    วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
  • ระดับปริญญาตรี                     สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
  • ระดับปริญญาโท                    มหาวิทยาลัยราชธานี

  ประวัติการรับราชการ

  • อ.๑ ระดับ ๓    วันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๔๒     โรงเรียนบ้านโสกแสง   ตำบลโสกแสง  สปอ.นาจะหลวย  สปจ.อุบลราชธานี
  • ครู คศ.๑         วันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๔๗     โรงเรียนบ้านโสกแสง  ตำบลโสกแสง  อ.นาจะหลวย  สพป.อบ.๕
  • ครู คศ.๒         วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๒    โรงเรียนบ้านโสกแสง  ตำบลโสกแสง อ.นาจะหลวย  สพป.อบ.๕
  • ครู คศ.๒         วันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔    โรงเรียนบ้านโนนม่วง  ตำบลกุดชมพู  อำเภอพิบูลมังสาหาร  สพป.อบ.๓
  • ผู้อำนวยการ    วันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๔     โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง  ตำบลพะลาน  อำเภอนาตาล  สพป.อบ.๒
  • ผู้อำนวยการ    วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  ตำบลหนองกุง  อำเภอตาลสุม  สพป.อบ.๓
  • ผู้อำนวยการ    วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๘     โรงเรียนบ้านคำไหล   ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่  สพป.อบ.๓

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-02 11:16:54 น.

โรงเรียนบ้านคำไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 081-0623261 อีเมล์: khamlaika@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทศวรรษ สายแวว โทรศัพท์: 0810623261 อีเมล์: tosawatsai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]