โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  นายชัยชนะ  อรจันทร์

  นางสีกา  พรมราษฎร์

  นางจันทร์เพ็ญ  อุติลา

  นายบุญสุข  ประจญ

  นายอุทัย  สมศรี

  นายบุญเพิ่ม  รักวงค์ษา

  พระอธิการสมัย  สนฺตมโน

  นายหนูแดง  บุญแดนไพร

  นายอำนาจ  สมศรี

  นายสงกรานต์  พิมพา

  นายวิจิตร  แสนสิงห์

  นายมานพขาว  สะอาด

  นายไหม  จันทร์โท

  นายมงคล  ชูเสน

  นายกิตติภาส  สิงห์เสน

  ประธานกรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  ผู้แทนครู

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ผู้แทนการปกครองส่วนท้องถิ่น

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  พระภิกษุสงฆ์

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  ผู้แทนทรงคุณวุฒิ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1)

  ผู้แทนทรงคุณวุฒิ(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2)

  ผู้แทนทรงคุณวุฒิ(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3)

  ผู้แทนทรงคุณวุฒิ(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9)

  ผู้แทนทรงคุณวุฒิ(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11)

  ผู้แทนทรงคุณวุฒิ(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12)

  เลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:47:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติภาส สิงห์เสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาลี ศรีมุล

 • นางจันทร์เพ็ญ อุติลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีราพัทธ์ นะที โทรศัพท์: 0973396542 อีเมล์: jirakit2529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]