• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

    วิสัยทัศน์  (Vision)

                    ภายในปี พ.ศ. 2564  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน้นการคิดวิเคราะห์  ทำงานเป็นระบบมีขั้นตอนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนวิสัยทัศน์  (Vision)

                    ภายในปี พ.ศ. 2564  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน้นการคิดวิเคราะห์  ทำงานเป็นระบบมีขั้นตอนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 16:21:18 น.

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีราพัทธ์ นะที โทรศัพท์: 0973396542 อีเมล์: jirakit2529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]