โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์  (Vision)

                  ภายในปี พ.ศ. 2558  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน้นการคิดวิเคราะห์  ทำงานเป็นระบบมีขั้นตอนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนวิสัยทัศน์  (Vision)

                  ภายในปี พ.ศ. 2558  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน้นการคิดวิเคราะห์  ทำงานเป็นระบบมีขั้นตอนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:47:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติภาส สิงห์เสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาลี ศรีมุล

 • นางสาวอักษรา พันธะโคตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีราพัทธ์ นะที โทรศัพท์: 0973396542 อีเมล์: jirakit2529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]