โรงเรียนบ้านหนองดุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายวิมล   พรำนัก                       ( ผู้แทนผู้ปกครอง )
  2. นายกฤตเมธ เพ็งกระจ่าง             ( ผู้แทนครู )
  3. นายสมัย    วงค์พิลา                     ( ผู้ทรงคุณวุฒิ ) 
  4. นายปัญญา    บุญเพ็ง                  ( ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
  5. นายนิธิวัชร   สิงห์ซอม                 ( ผู้แทนศิษย์เก่า )
  6. พระครูสุทธิพัฒนกิจ                     ( ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ )
  7. นายสมศักดิ์  มุ่งงาม                     ( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
  8. นายบุญจันทร์  ชมชื่น                   ( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
  9. นายสมพร   เดชฤทธิ์                     ( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

  นายสมพร  สอดศรี                           ( ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม )


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองดุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิชุดา ทัดเทียม โทรศัพท์: 0857583810 อีเมล์: patcharin281234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]