• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านหนองโด มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้มี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ชุมชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมในการพัฒนาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสิงห์ ศรีแก้ว
  • แนะนำบุคลากร

  • นายอภินันท์ คงใจดี

  • นางสาวสุกฤตา ชาวนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-403808 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประธานพล พลเรือง โทรศัพท์: 0968246932 อีเมล์: Partanphon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]