• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา 2562    ประกอบด้วย

   

                     1. นางสาวสุภาวดี  บัวงาม                 ชั้น ม.6/1                      ประธานนักเรียน

                     2.  นางสาวน้ำฝน โคตรคันธา             ชั้น ม.6/1                      รองประธาน

                     3.  นางสาวศุภมาศ  วรรณยิ่ง              ชั้น ม.6/1                      เหรัญญิก

                     4. นางสาววีรยา  งามเถื่อน                 ชั้น ม.6/1                       เลขานุการ

   

                                                                                                            ** กำลัง ปรับปรุง ข้อมูล 

                  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:47:55 น.

โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]